شينجياڭ قورعاس اۋدانىنداعى نەشە ون مىڭ مۋعا جايقالا شىققان كوكەمارال ادەمى كۇلگىن گۇل تەڭىزىن قالىپتاستىردى

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى