چۇنچيۋ، جانگو داۋىرىندەگى كولەمدى تابىت كەمەسىنەن 540 تان استام قولا بۇيىم قازىپ الىندى

从成都市青白江区大弯镇双元村发现的春秋至战国时期船棺墓群出土的青铜戈(3月3日摄)。新华社记者 童方摄

قازىپ الىنعان قولا بۇيىم

    ءبىر جىل ۋاقىتتا ارحەولوگيالىق قازۋ جانە بارلاۋ قىزمەتىنىڭ ناتيجيەسىندە مادەني مۇرا قىزمەتكەرلەرى چىڭدۋ قالاسى چيڭبايجياڭ رايونى داۋان قالاشىعى شۋاڭيۋان قىستاعىنان 200 گە جۋىق چۇنچيۋ، جانگو داۋىرىندەگى تابىت كەمە شوعىرىن بايقاعان، بۇل جەردەن مىڭنان استام مادەني مۇرا، 540تان استام قولا اينا قازىپ الىنىپ، «جەر استى قولا بۇيىم قامباسى» دەپ اتالدى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى